Walang Iwanan

Chords and lyrics for Walang Iwanan by 6 Cycle Mind

 
W
G 
al
D 
ang 
 
i
Em 
wanan kahit saan ka pa mapadpad
 
Wa
G 
la
D 
ng 
 
iw
Em 
anan kahit kaila
C 
nma’y di mag-iisa
 
M
G 
ay 
 
probl
Am 
ema 
 
ba?
Bm 
kaib
Am 
igan
 
H
G 
uwag 
 
mo
Am 
na 
 
sa
Bm 
nang 
 
is
Am 
ipin na ika’y nag-iisa
 
K
G 
ahit 
 
naga
Am 
galit 
 
n
Bm 
 
ang
Am 
lahat sa iyo
 
K
G 
ahit 
 
na
Am 
gdududa 
 
 
Bm 
na 
 
ang
C 
nasa paligid mo..
 
W
G 
ala
D 
ng 
 
i
Em 
wanan kahit saa
C 
n ka pa mapadpad
 
W
G 
ala
D 
ng 
 
 
Em 
iwanan kahit kailan
C 
ma’y di mag-iisa
 
D
Am 
ahil 
 
i
C 
ka’y 
 
k
 
asama
 
M
G 
ay 
 
pro
Am 
blema ba?  
Bm 
Kaib
Am 
igan
 
H
G 
uwag 
 
ka
Am 
ng 
 
mag-a
Bm 
tubil
Am 
i na ako’y lapitan
 
D
G 
i mo  
Am 
naman 
 
kaila
Bm 
ngang 
 
mag-alala
 
N
Am 
andito
Bm 
lang ako par
C 
 
umalalay
 
W
G 
al
D 
ang
Em 
iwanan at kahit saan
C 
ka 
 
mapadpad
 
wa
G 
lan
D 
 
iwa
Em 
nan at k
C 
ahit kailanma’y di mag-iisa
 
D
Am 
ahil 
 
ik
C 
a’y 
 
kas
 
ama
 
G 
Wa
Am 
lang
Bm 
iwanan, walang  
C 
iwanan
 
Wa
G 
lang 
 
 
Am 
iwanan, walang iwanan
 
Wa
G 
lan
D 
 
iw
Em 
anan, walang  
C 
iwanan
 
Wal
G 
an
D 
 
i
Em 
wanan, walang  
C 
iwanan
 
W
G 
al
D 
an
Em 
g iwanan at kahit s
C 
aan ka pa mapadpad
 
Wa
G 
lan
D 
 
iw
Em 
anan at ka
C 
ht kailanma’y di mag-isa
 
W
G 
ala
D 
ng 
 
iwa
Em 
nan, 
 
walang
C 
iwanan
 
W
G 
ala
D 
ng 
 
 
Em 
iwanan,walang 
 
 
C 
iwanan
 
Kaib
G 
igan,Ka
G 
ibigan
 
Ka
G 
ibigan

Walang Hanggan

Chords and lyrics for Walang Hanggan by 6 Cycle Mind

G 
Ang pag ibig ko
Em 
sayo 
 
ay
C 
waga
D 
s
 
G 
Ating sumpaan  
Em 
di kita  
C 
iiwan
D 
 
G 
Ang 
 
pagmamahal
Em 
sayo 
 
lang
C 
iaalay
D 
 
G 
Di 
 
magabbago
Em 
sa dilim at  
C 
liwana
D 
g
 
Em 
sisikapin na lagi
D 
kitang
C 
makita
 
Em 
Kahit maraming  
D 
hadlang na i
C 
ba
 
G 
Sa liwanag ng
Em 
buwan tayoy  
C 
nagtatagp
D 
o
 
G 
maghihintay 
 
 
Em 
ako di ako mag
C 
tatag
D 
o
 
Em 
sisikapin 
 
na
D 
lagi kang m
C 
akasama
 
Em 
kahit 
 
marami
D 
ng hadlang na
C 
iba
 
G 
Walang 
 
hanggan
D 
ang pag-ibig  
Em 
ko sa i
C 
yo
 
G 
Itataya ang la
D 
hat kahit b
Em 
uhay 
 
 
C 
ko

Wait Or Go

Chords and lyrics for Wait Or Go by 6 Cycle Mind

 
I’ve been ho
C 
peless
F 
Waiting here in m
C 
 
door
 
From the  
F 
top of my head
 
Do
C 
wn to this narrow  
F 
floor
 
I’ve be
Em 
en so awa
Am 
ke
 
I’ve be
Em 
en so afr
Am 
aid
 
To know
Em 
to 
 
kn
F 
ow
 
*
C 
tell me what to do
 
I dont, why im  
F 
hopeless in this s
C 
how
 
T
C 
ell me it doesnt hurt, if ill f
F 
ind 
 
out
 
That im  
C 
alone
 
*2coz  
F 
ive been  
Em 
waiting for so  
Am 
long
 
Do i need to w
Em 
ait here or  
F 
go
 
*3wait or  
C 
go
F 
wait 
 
o
C 
 
go
F 
 
Te
Em 
ll me what to do why im
Am 
hopeless 
 
3x
 
Wait or  
C 
go
F 
wait or  
C 
go 
 
2
F 
x

Upside Down

Chords and lyrics for Upside Down by 6 Cycle Mind

 
Intro: A-E/A-D-E  
2x 
 
 
A 
I’ve been spending some time,
E/A 
thinking i’d be alright
 
 
D 
Don’t know if I  
E 
could really make it tonight
 
 
A 
Lie awake in the dark
E/A 
, come down then I start
 
 
D 
Thinking about yo
E 
u is almost breaking my heart
 
 
A 
I don’t know where I went wron
E/A 
g, or what’s going  
D 
on
 
Baby, I
E 
feEl like our love’s lost tonight
 
 
A 
Should I stay, should I go
E/A 
? Well, I really don
D 
‘t 
 
know
 
Lately I’ve b
E 
een missing you so
 
 
Refrain 
 
 
A/F# 
Baby, you don’
E/A 
t understand our  
D 
love lies lost
 
But y
E 
ou’re still holding my hand
 
 
A/F# 
Oh and then  
E/A 
you walk away
 
Just t
D 
onight, I want you to s
E 
tay
 
 
Chorus 
 
 
A 
You’re turning me on
E/A 
, you turn me aroun
D 
d
 
You turn my w
E 
hole world upside down
 
 
A 
You’re turning me on
E/A 
, you turn me aroun
D 
d
 
You turn my wh
E 
ole world upside down
 
A 
Everytime I hurt y
E/A 
ou, well it’s hurting me
D 
too
 
Don’t know if  
E 
I could really stay here tonight
 
 
A 
Tired of thinking of you
E/A 
, I never think that you
D 
do
 
Tell me what
E 
am I supposed to do
 
 
A 
Well, I just wanted t
E/A 
o say that I need you  
D 
today
 
Tell me it’s all  
E 
gonna work out alright
 
 
A 
I don’t know where I should I st
E/A 
art
 
But with all of my he
D 
art
 
Baby let me  
E 
be your lover tonight
 
 
repeat Refrain and Chorus 
 
 
bridge 
 
 
D 
Oh you kn
 
ow, you turn me upside down
 
 
D 
You 
 
kn
A 
ow, you turn me upside down
 
 
 
Chorus 
 
 
A 
You’re turning me on
E/A 
, you turn me aroun
D 
d
 
You turn my w
E 
hole world upside down
 
 
A 
You’re turning me on
E/A 
, you turn me aroun
D 
d
 
You turn my wh
E 
ole world upside down

Tunay

Chords and lyrics for Tunay by 6 Cycle Mind

B 
Umaga na n
A 
amn 
 
kaibi
B 
gan
A 
B 
Di na kaila
A 
ngang 
 
mag-
B 
alala
A 
B 
Kahit ano p
A 
a ang k
B 
ahihinatna
A 
n
 
Anong  
B 
balak mo sa
A 
buhay 
 
mong
 
map
B 
ag-alala
A 
 
E 
Kahit sa’ng su
A 
lok 
 
p
B 
a ng d
E 
aigdig
E 
Kahit 
 
humi
A 
na 
 
na
B 
ang 
 
 
E 
pandinig
 
Hin
A 
di maaaring hind
E 
 
marinig
A 
Di papayagang ik
E 
a’y 
 
magipit
A 
Saan mang landas ako’y mah
E 
ahagip
A 
Tunay na tunay(2X)
E 
 
Dumid
B 
ilim na na
A 
man 
 
ang
 
kal
B 
angitan
A 
 
Lum
B 
akad ka kai
A 
bigan ika’y ak
B 
ing
 
sasabayan
A 
 
Magtiw
B 
ala ka’pagkat  
A 
tayo’y
 
maka
B 
karating
A 
 
Ang sum
B 
uko lang ang d
A 
i’
 
mag
B 
wawagi
A 
 
E 
Kahit anong la
A 
yo 
 
p
B 
 
ang
E 
marating
 
Ka
E 
hit 
 
lum
A 
abo 
 
 
B 
pa ang mga ti
E 
ngin
 
Hindi
A 
maaaring 
 
hind
E 
 
matanaw
A 
Di papayagang ika
E 
‘y 
 
mawala
A 
Saan mang landas ako’y mag
E 
iging
A 
Tunay na tunay
E 
(2x)
 
A 
Hindi maaaring hi
E 
ndi 
 
marinig
A 
Di papapyagang ik
E 
a’y 
 
magipit
A 
Saan man landas ako’y ma
E 
hahagip
A 
Tunay na tunay.
E 
..(4x)

Trip

Chords and lyrics for Trip by 6 Cycle Mind

 
Pag-s
G 
ikat ng  
Am 
umaga
 
Big
C 
la 
 
na
D 
lang 
 
nag-iiba
 
Hin
G 
di mo ba
Am 
napapansin
 
Nag
C 
hahanap 
 
 
D 
na ng timpla
 
Em 
Nagmamasid ang mga
Bm 
mata
 
C 
Sayong 
 
kinalala
D 
gyan
 
Em 
Ba’t di kaya tayo gu
Bm 
mala
 
C 
Trip mo bang sumam
D 
a
 
Hal
Am 
ika
Bm 
‘ting 
 
subukan
C 
Tayo 
 
ng
D 
ayon ay iisa
Am 
Ikaw
Bm 
at 
 
ako
 
G 
Tr
D 
ip mo, trip ko
 
K
Bm 
ahit
C 
saan 
 
ka
D 
pa 
 
tutungo
G 
Tr
D 
ip ko, trip mo
 
Walang iw
C 
ana
D 
n wala ring itatago
Am 
Trip mo b
Bm 
ang 
 
sum
C 
ama sa paglalakbay
 
G 
Sama sama ta
Am 
yo
 
Kahit s
C 
aan pa mapadp
D 
ad
G 
Limutin ang ka
Am 
hapon
 
Bigy
C 
ang halaga bukas a
D 
 
ngayon
 
Am 
Walang 
 
magku
Bm 
kubli
 
Sa ila
C 
lim ng buwan ta
D 
yong 
 
hari
 
Am 
Ikaw at  
Bm 
ako
C 
Basta trip mo  
D 
sama sama tayo
 
G 
Tr
D 
ip mo, trip ko
 
K
Bm 
ahit
C 
saan 
 
ka
D 
pa 
 
tutungo
G 
Tr
D 
ip ko, trip mo
 
Walang iw
C 
ana
D 
n wala ring itatago
 
Am 
Tr
Bm 
ip
C 
mo bang sumama
 
Li
Am 
mutin ang prob
Bm 
lema
 
Ha
C 
napin ang kasag
D 
utan
Am 
Ikaw at  
Bm 
ako
C 
Basta trip mo s
D 
ama sama tayo
 
G 
Tr
D 
ip mo, trip ko
 
K
Bm 
ahit
C 
saan 
 
ka
D 
pa 
 
tutungo
G 
Tr
D 
ip ko, trip mo
 
Walang iw
C 
ana
D 
n wala ring itatago
 
G 
Tr
D 
ip mo, trip ko
 
K
Bm 
ahit
C 
saan 
 
ka
D 
pa 
 
tutungo
G 
Tr
D 
ip ko, trip mo
 
Walang iw
C 
ana
D 
n wala ring itatago
 
Am 
Kah
Bm 
it pa a
C 
butin 
 
tayo
 
Am 
Kah
Bm 
it pa a
C 
butin 
 
tayo
 
Am 
Kah
Bm 
it pa a
C 
butin 
 
tayo
 
Ng bagyo
G 

Touch

Chords and lyrics for Touch by 6 Cycle Mind

C 
Fe
Am 
el me I want you
 
Here  
Em 
by 
 
m
F 
 
side
C 
The way  
Am 
you touch my soul
 
I
Em 
 
the
F 
way you healed my heart
 
Em 
Her
Am 
e I am, I’m pleading
Em 
He
F 
ar my plead it’s forever
 
So tou
C 
ch me now
 
F
Am 
eel my hand
 
C
Em 
oz 
 
yo
F 
u are the one, you are the one
 
So tou
C 
ch me now
 
Leave
Am 
your 
 
doubts
 
You a
Em 
re, 
 
y
F 
es you are
 
Eve
G 
r… 
 
Ever…
 
Ev
G 
er… 
 
Ever….
 
C 
Feel 
 
 
Am 
me I want you
 
Here  
Em 
by 
 
m
F 
 
side

Talk About A Revolution

Chords and lyrics for Talk About A Revolution by 6 Cycle Mind

C 
Dont 
 
you
D 
know
C 
They’re 
 
talki
D 
n’ about a revolution
C 
It 
 
sound
D 
s like a whisper
C 
Dont 
 
you
D 
know
C 
They’re 
 
 
D 
talkin about a revolution
C 
It 
 
sound
D 
s like a whisper
 
C 
While they’re standing in the w
D 
elfare 
 
lines
C 
Wasting time in the unemploymen
D 
 
lines
 
C 
*Dont 
 
yo
D 
 
know
 
C 
Poor 
 
peo
D 
ple gonna rise up
C 
Dont 
 
you
D 
know you better run,run,run
 
C 
And 
 
fina
D 
lly the tables are starting to turn
A 
Talkin bout  
Bb 
 
revolution
A 
Talkin bout  
Bb 
a revolution no
 
A 
While 
 
they’r
Bb 
e standing in the welfare lines
A 
Crying at th
Bb 
e doorsteps of those armies of salvation
A 
Wasting 
 
time
Bb 
in the unemployment lines
 
A 
And finally  
Bb 
the tables are starting to turn
A 
And finally  
Bb 
the tables are starting to turn
A 
Talkin bout  
Bb 
a revolution oh

Sumabay

Chords and lyrics for Sumabay by 6 Cycle Mind

 
W
G 
alang makapagsabing ala
F 
 
niya
 
A
G 
ng takbo ng buhay ay p
F 
arang 
 
hula
 
B
G 
uong araw ay nakatitig lang  
F 
sa
 
H
F 
angin
 
Walang  
G 
ginawa
 
Kail
F 
angan nang ihiga
 
S
C 
umasabay ka lang sa ihip ng
 
h
G 
angin
 
L
G 
angit, lupa an
F 
g aking tingin
 
S
G 
a mundong puno  
F 
ng kulay at ningning
 
L
G 
angit, 
 
lupa
F 
ang aking tingin
 
H
G 
indi malaman kun
F 
 
kailan
 
S
F 
uswertehin
 
Mas
G 
dan mo ang iyong paligid
 
Baka  
F 
di 
 
napapansin
 
Mahy ka
G 
ya man o mahirap
 
Lahat
F 
yan may araw din
 
Pwedeng nga
G 
yon ikaw ay hari
 
Bu
F 
kas naman ay nagsisi
 
Su
C 
mabay ka lang sa ihip  
G 
ng 
 
hangin
 
L
G 
angit, lupa an
F 
g aking tingin
 
S
G 
a mundong puno  
F 
ng kulay at ningning
 
L
G 
angit, 
 
lupa
F 
ang aking tingin
 
H
G 
indi malaman kun
F 
 
kailan
 
S
F 
uswertehin
 
S
C 
umabay ka lang sa ihip ng
G 
hangin
 
message here in ultimate-guitar or in friendst
A 
er at |

Sige

Chords and lyrics for Sige by 6 Cycle Mind

Sige, ‘pag kasama ka naman
Kitang kita ko ang ating kasiyahan (down strum)
Sige, ‘wag na nating pigilan
At ‘di magtatagal tayo ay liligaya

Okay lang naman ang ating usapan

Hindi na lang babalikan ang nakaraan
Ang nakaraan

Ayos lang basta’t kasama

Konting alak lang kahit walang pulutan
Ang minsan naaalala
‘Di magtatagal tayo ay liligaya

 
(outro
same as intro 
)