Wishing Wells

Chords and lyrics for Wishing Wells by Eraserheads

 
I w
G 
ish i could go back to those f
C 
airy book tales
 
Forget the r
G 
eal world a while and seek the s
C 
eas of the talking w
F 
hales
G 
A place called wishing wells and magic spells (2x)
G 
Where everything starts out a once upon an  
C 
time, long long ago
 
and lives happily ever  
G 
after…..aha 
 
 
C 
ha…yeah 
 
yea
F 
h!
 
I could  
G 
go up hill and run with Jill
 
The G
C 
iant could smell I’m no  
F 
english 
 
man
 
Cinde
G 
rella danced with me at the ball
 
I told the  
C 
queen of hearts a
F 
bout my plan
 
I  
G 
travelled the wonderland with Alice
 
I m
C 
et with snow white  
F 
in the woods
 
I f
G 
lew with Peter Pan in Neverneverland
C 
Picked some berries w
F 
ith Ms. Red Riding Hood
 
I could  
G 
be an outlaw in the west
 
C 
You could sleep a t
F 
housand 
 
years
 
I will  
G 
wake you up with a kiss
 
C 
We can make love more than twice
G 
We could hang around on trees
 
C 
We can make some honey,  
F 
We don’t need no money baby
G 
Just turn your back, You’ll see jumpin’ jellybean sa
C 
ck
 
Just wait for me Jack I
F 
‘ll be back, I’ll be back
 
G 
A place called wishing wells and magic spells (3x)
G 
Where everything starts out a once upon an t
C 
ime, long long a
F 
go
 
and lives happily ever a
G 
fter…..aha 
 
 
C 
ha…yeah 
 
yea
F 
h!

Walang Nagbago

Chords and lyrics for Walang Nagbago by Eraserheads

 
At h
E 
indi 
 
hum
E 
ihinto, Ang l
 
ahat ng  
 
makita mo
 
M
A 
agbago ang lah
E 
at, 
 
m
A 
agbago ang laha-la
E 
hat
 
M
A 
agbago ang l
E 
ahat sa buhay  
 
mo
 
Abm 
Noon 
 
p
F#7 
a may sadyang  
C#7 
ganyan
Abm 
At kung ngayon  
F#7 
lahat ng p
B 
anagini
F# 
 
mo’y
 
P
A 
are-pareho lamang tayo
 
I
E 
sipin mong walang nagbago

Wag Kang Matakot

Chords and lyrics for Wag Kang Matakot by Eraserheads

 
 
G 
Wag kang M
Bm 
atakot
Am 
di mo ba alam  
D 
nandito lang ako
 
 
G 
sa iyong t
Bm 
abi 
 
di
Am 
kita 
 
pababayaa
D 
n kailan  
 
man
 
 
G 
At kung ikaw ay mah
G6 
ulog sa bang
 
in
 
ay sa
Am 
saluhin 
 
kita
 
Wag kang ma
G 
takot na matulog ma
Bm 
g-isa
 
(k
Am 
asama mo nama
D 
 
ako)
 
Wag kang ma
G 
takot na umibig at  
Bm 
lumuha
 
(k
Am 
asama mo nama
D 
 
ako)
 
Wag kang m
G 
atakot 
 
ahhh
 
 
G 
Wag kang ma
Bm 
takot 
 
dahi
Am 
l ang buhay moy wala
D 
ng 
 
katapusan
 
 
G 
Makapang 
 
ya
Bm 
rihan ang  
Am 
pag-ibig na hawak mo
D 
sa iyong kamay
 
Wag kang matak
G 
ot na matulog mag-i
Bm 
sa
 
(k
Am 
asama mo nama
D 
 
ako)
 
Wag kang ma
G 
takot na umibig at  
Bm 
lumuha
 
(k
Am 
asama mo nama
D 
 
ako)
 
(k
Am 
asama mo nama
D 
 
ako)
 
(k
Am 
asama mo nama
D 
 
ako)
 
Wag kang mat
G 
akot 
 
ahhh

Tuwing Umuulan At Kapiling Ka

Chords and lyrics for Tuwing Umuulan At Kapiling Ka by Eraserheads

B 
Pagmasdan
E 
ang 
 
ulan
 
U
F 
nti-unting 
 
P
B 
umapatak
G 
sa 
 
mga
 
ha
Csus 
lama’t 
 
bu
Fsus 
laklak
Eb 
Pagmasdan
Bb/D 
ang 
 
dilim
 
Unt
Eb 
i-unting 
 
 
Bb/D 
bumaba
Gm 
lot sa buong
 
pa
Csus 
ligid 
 
t’wing
Fsus 
umuulan
Bb 
Kasabay
Eb 
ng Ulan b
F 
umubuhos 
 
ang
 
 
Bb 
‘yong 
 
ganda
Gm 
Kasabay rin ng  
Csus 
hanging
 
kumakan
Fsus 
ta
Eb 
Maaari 
 
bang
Bb/D 
huwag ka n
Eb 
ang 
 
sa
 
piling ko’y lum
Bb/D 
isan 
 
pa
 
Han
Gm 
ggang ang langit
Csus 
ula’y 
 
tumila
 
n
Fsus 
a
 
Bb 
Buhos na ul
Eb 
an, aking mun
F 
do’y
 
lunuring t
Bb 
uluyan
Bb 
Tulad ng pag
Eb 
-agos mo, di
 
 
Am 
mapip
D 
igil
 
Ang p
Gm 
uso kong n
F 
agl
Bb 
ili
Eb 
yab
 
Pag-i
Bb/D 
big 
 
ko’y
Eb 
umaapaw,
 
da
Bb/D 
mdamin 
 
ko’
Eb 
 
humihiyaw
 
Sa tuwa tuwing umuu
Dm 
lan 
 
 
Eb 
at
 
kap
F 
iling 
 
ka
 
Bb 
Pagmasdan
Eb 
ang 
 
ulan
 
Unt
F 
i-unting 
 
tum
Bb 
itila
Gm 
Ikaw ri’y ma
Csus 
gpapaal
Fsus 
am 
 
na
Eb 
Maaari bang  
Bb/D 
minsan 
 
pa,
Eb 
Mahagkan ka’t ma
Bb/D 
iduyan 
 
pa
Gm 
Sakbibika’t 
 
 
Csus 
ulan lamang ang
 
 
Fsus 
saksi
 
Bb 
Minsan pa u
Eb 
lan bumhos k
F 
a’t
 
h’wag nang tumi
Bb 
gil 
 
pa
Bb 
Hatid mo m
Eb 
a’y bagyo, dal
Am 
angin
 
ng  
Gm 
puso 
 
kong
F 
s
Bb 
uma
Eb 
samo
 
Pag-
Bb/D 
ibig ko;y  
Eb 
umaapaw,
 
dam
Bb/D 
damin 
 
ko’y
Eb 
humihiyaw
 
ka
F 
piling 
 
ka
 
Eb 
Maarin bang  
Bb/D 
minsan 
 
pa;
 
 
Eb 
mahagkan ka’t ma
Bb/D 
iduyan 
 
ka
 
Sak
Gm 
bibi ka’t  
Csus 
ulan lamang ang
 
Bb 
ka

Trip To Jerusalem

Chords and lyrics for Trip To Jerusalem by Eraserheads

D 
 
O
D 
pen your d
G 
oor, 
 
d
D 
ance on the f
G 
loor
 
H
D 
ey, what’s your n
G 
ame, 
 
l
D 
et’s play a g
G 
ame
 
L
D 
et it be
G 
gin, 
 
y
D 
our head will s
G 
pin
 
I
D 
am the  
G 
champ, 
 
c
D 
ome see me s
G 
tart
 
Bm 
It 
 
ne
G 
ver 
 
 
A 
ends 
 
(3x)
 
O
A 
h, tell me do you wanna f
D 
ly
 
Fly high way  
A 
up in the sky
 
Or maybe you don’t even h
G 
ave to try
 
All you have to do is f
D 
ollow the star
A 
 
But when the star doesn’t  
D 
shine
 
You won’t be able to f
A 
ind your way
 
And the wise man will st
G 
ill remain the king of trip to Je
D 
rusalem
 
S
D 
ometimes you  
G 
win
 
S
D 
ometimes you f
G 
ail
 
C
D 
hoose Holy Bl
G 
ood, 
 
lo
D 
se Holy Gr
G 
ail
 
J
D 
ust when you t
G 
hink 
 
y
D 
ou’ve come so  
G 
far
 
Y
D 
ou find you
G 
rself 
 
b
D 
ack to the s
G 
tart
 
Bm 
It 
 
ne
G 
ver 
 
 
A 
ends 
 
(3x)
 
A 
Oh, tell me do you wanna  
D 
fly
 
Fly high way  
A 
up in the sky
 
Or maybe you don’t even h
G 
ave to try
 
All you have to do is f
D 
ollow the star
A 
 
But when the star doesn’t  
D 
shine
 
You won’t be able to f
A 
ind your way
 
There won’t be any other cha
G 
nce to play the king of trip to Je
D 
rusalem
A 
 
T
Bm 
he music plays like a hea
F#m 
venly 
 
choir
 
Lo
G 
vely chairs are the
A 
re if you get tired
D 
 
D
Bm 
on’t listen to a word he  
F#m 
says
 
He
G 
‘s just trying to distract you
 
D
A 
o your own and stick wi
Bm 
th what you want
 
Bm 
It 
 
ne
G 
ver 
 
 
A 
ends 
 
(3x)
 
A 
Oh, tell me do you wanna  
D 
fly
 
Fly high way  
A 
up in the sky
 
Or maybe you don’t even h
G 
ave to try
 
All you have to do is f
D 
ollow the star
A 
 
But when the star doesn’t  
D 
shine
 
You won’t be able to f
A 
ind your way
 
The only thing that you can  
G 
do is pray on a trip to Jer
D 
usalem
G 
 
On a trip to Jeru
D 
salem
G 
 
On a trip to Jeru
D 
salem
G 
 
On a trip to Jeru
D 
salem
G 

Toyang

Chords and lyrics for Toyang by Eraserheads

 
They t
A 
ry to  
C#m 
tell us we’re too
Bm 
youn
E 
g
 
Too yo
A 
ung to  
C#m 
really be in
Bm 
love.
 
Bah
A 
ay 
 
na
C#m 
min, 
 
ma
Bm 
liit 
 
 
E 
lamang
A 
Pero, pero, pero, pero  
C#m 
malinis 
 
‘to
 
 
Bm 
 
E 
 
Ku
A 
main man ka
C#m 
mi’y 
 
l
Bm 
aging 
 
sama
E 
-sama.
 
P
A 
en-pen-pen de  
C#m 
sarapen
 
De  
Bm 
kutsilyo 
 
de
E 
almasen
 
H
A 
aw-haw-haw de  
C#m 
karabaw
 
De  
Bm 
karabaw 
 
de
E 
batuten.
 
A 
Pengeng singko,  
C#m 
pambili ng puto
Bm 
Sa mga tindera
E 
ng 
 
bitso-bitso
 
S
A 
kyflakes, Coke five hundred
C#m 
Pahingi ng kiss
 
Pam
Bm 
bayad ko sa jeepney
E 
Kulang pa ng dyis.
 
Mah
D 
al ko si Toy
E 
ang
 
Pagk
D 
at siya’y simple  
E 
lamang
 
Kah
D 
it 
 
namumrob
E 
lema
 
Bast
D 
a’t kami ay m
E 
agkasama.
 
We were n
D 
ot too yo
E 
ung at all,
A 
A 

Torpedo

Chords and lyrics for Torpedo by Eraserheads

 
Pasensiya  
B 
na kung a
C# 
ko 
 
ay
C#m 
di 
 
nagsas
B 
alita
 
Hindi ko kay
B 
ang 
 
sa
C# 
bihin 
 
ang
C#m 
aking 
 
nad
B 
arama
 
G#m 
Huwag mo na akong pilitin
E 
Ako ay walang lakas ng lo
G#m 
ob para tuma
F# 
nggi
G#m 
Walang dapat ipagtaka
A 
Ako ay pinanganak na tor
G#m 
pe
 
Sa ayaw at hin
F# 
di / Diyan sa tabi-t
F# 
abi
 
Pasensiya  
B 
na kung i
C# 
kaw ay naiinis
 
A
C#m 
yoko na sanang pag-usapa
B 
 
pa
B 
Kung gusto mo ay ma
C# 
nood ka na lang ng sine
 
Di ba  
C#m 
Huwebes ngayon baka may bago nang pal
B 
abas
 
Pasensiya  
B 
na kung a
C# 
ko ay naiiyak
 
Ma
C#m 
babaw lang talaga ang luh
B 
 
ko
 
Di ko ma
B 
pigil ang a
C# 
king 
 
damdamin
 
Puwede  
C#m 
bang umalis ka na tumutunog na ang
B 
beeper 
 
mo.
 
Pasensiya  
B 
na… haa-haa… oh hoh

Tollgate Complete

Chords and lyrics for Tollgate Complete by Eraserheads

 
I
C 
 
Gumising
Em 
ka, 
 
nas
G 
 
tollg
F 
ate na tayo
 
 
C 
May 
 
hawak-
Em 
hawak 
 
pa
G 
ng 
 
guso
F 
t-gusot na dyaryo
 
 
C 
‘Di ko ala
Em 
m kung b
G 
a’t 
 
big
F 
lang 
 
nagyaya
 
 
C 
Basta’t 
 
sa
Em 
bi mo, a
G 
yaw ma  
F 
na 
 
silang…
 
D 
makita.
 
II.  
F 
Puno ng gasolina  
C 
ang isip ko
 
 
F 
Tumawag pa kanina
C 
ang boyfriend mo
 
 
F 
Buwan ay parang u
C 
lo na nabibilog
 
 
D 
Mga paa’y natutulog…
 
 
Bb 
hwoooww…
 
II.  
C 
Gumising 
 
k
Em 
a, 
 
nasa
G 
tollg
F 
ate na tayo
 
 
C 
Sumasabay-
Em 
sabay 
 
s
G 
 
puni
F 
t-punit na radyo
 
 
C 
Sumasayaw 
 
 
Em 
mga 
 
pos
G 
te ng  
F 
ilaw
 
 
C 
‘Wag kang  
Em 
lumingo
G 
n sa l
F 
ikod baka may makitang…
 
D 
multo.
 
IV.
F 
Kaya’t kayong mga b
C 
ata makinig kayo
 
 
F 
‘Wag nakikisali sa  
C 
hindi niyo gulo
 
 
F 
Kung ayaw niyong ma
C 
g-iwan ‘di magsama kayo
 
 
F 
At kung wala kayong
C 
alam…
 
D 
mabuti pa’y mag-ahit na lang.
 
V.  
F 
tabi mo muna (easy  
C 
ka, nasa tollgate na)
 
 
F 
tabi mo muna (easy  
C 
ka, nasa tollgate na)
 
 
F 
tabi mo muna (lalal
C 
ala…lalala)
 
 
F 
tabi mo muna (lalal
C 
ala…lalala)
 
 
D 
tabi mo muna…
Bb 
ahaaa…..

Tindahan Ni Aling Nina

Chords and lyrics for Tindahan Ni Aling Nina by Eraserheads

C 
Pumunta 
 
a
Em/B 
ko sa  
Am 
tindahan
C/G 
ni Aling Nena
 
 
F 
Para 
 
bumi
D7/F# 
li ng suka
C 
 
Pagbayad  
Em/B 
ko, aking
Am 
nakita
 
I
C/G 
sang 
 
dalagan
F 
 
nakadunga
D7/F# 
w sa  
G 
bi
G7 
ntana
Am 
Natul
Am/G# 
ala
Am 
ako, 
 
lagla
D7/F# 
 
a
F 
ng puso ko
 
Nalaglag  
D7/F# 
rin ang suk
G 
ang hawak ko.
 
Am 
Pagdating
Am/G# 
sa 
 
 
Am 
bahay, 
 
na
D7/F# 
galit si nanay
 
Pe
F 
ro oks lang, a
D7/F# 
ko ay  
G 
inlababo ng tunay.
 
T
C 
inda
Em/B 
han  
Am 
ni 
 
Al
C/G 
ing 
 
Nena
 
 
F 
Parang isang  
D7/F# 
kwentong 
 
pa
G 
mpe
G7 
likula
 
 
C 
Mura na at  
Em/B 
sari-sa
Am 
ri pa ang
C/G 
itinitinda
 
Pe
F 
ro ang tanging  
D7/F# 
nais ko
G 
ay di nabibili ng pera.
 
T
C 
inda
Em/B 
han 
 
 
Am 
ni 
 
Al
C/G 
ing 
 
Nena
 
 
F 
Dito 
 
na
D7/F# 
uubos 
 
an
G 
 
akin
G7 
 
pera
 
 
C 
Araw-araw 
 
 
Em/B 
ay 
 
naghi
Am 
hintay
 
O Aling  
C/G 
Nena plis n
F 
aman, maawa ka