Youre My You

Chords and lyrics for Youre My You by Nyoy Volante

F 
C/E 
 
Every Romeo has  
A 
Juliet
Bb 
Wi
F 
shful thinkers have their stars
F 
Ho
E 
peless romantics each have
Am 
D 
A 
love song played on their guitars
 
 
F 
 
C/E 
(But/Coz) You, you’re everything
 
This foolish he
Dm 
ar
G 
 
 
C 
could ever define
F 
Every wish, every dream
 
 
Em 
Eve
Am 
ry prayer come true
Dm 
 
 
G 
feel so blessed to call your mine
 
F 
Yo
C/E 
u’re my you, even more
Dm 
No 
 
o
G 
ne 
 
else
C 
 
adore
F 
You’re my you, in my mind
Dm 
 
G 
 
E 
 
Simply one of  
A 
kind
 
Y
Am 
ou’re the one who never fails
Am7 
My
D7 
princess in every fairy tale
F 
Yo
Em 
u’re my morning till night
Dm 
 
G 
 
C-G
A 
 
Yo
F 
u’
Em 
re eyes, your lips
Bb 
Th
F 
e touch of your fingertips
 
 
F 
 
E 
Promise me you’ll never take them way
 
 
Am 
 
D7 
For as long as I exist
 
Am 
You’re the heat of the fire
D/F# 
 
In  
A 
cold winter’s night
F 
Em 
 
You’re  
A 
dew drop in June
Dm 
Yo
G 
u’re the sun, you’re the moon
C 
You’re my you

What Is This Im Feeling For You

Chords and lyrics for What Is This Im Feeling For You by Nyoy Volante

E 
I’ve been thinking
A 
And what you said the other
G#m 
F#m 
When you at looke
G#m 
d at me
A 
And told me how you feel
B 
for 
 
me
 
E 
We met at
G#m 
the 
 
school
 
We’d han
A 
g out togeth
G#m 
er
 
We started
F#m 
out as f
G#m 
riends
 
An
A 
d learned to like each other
B 
 
E 
What is this feel
G#m 
ing 
 
for
Bm 
Why is it you feel the same
E 
way 
 
too?
A 
Where’s the laughters and tears
G#m 
 
We shared
F#m 
t
B 
ogether?
 
What is this Im
E 
thinking 
 
ab
F#m 
out
 
feel like I dont wanna hang  
Bm 
E 
out 
 
anymo
A 
re
 
Oh
F#m 
, what is Im f
A 
eeling
 
E 
remeber the ti
G#m 
mes
A 
The walks along the s
G#m 
treet
 
A
F#m 
ll those  
G#m 
silly 
 
games
A 
Dancing through the
B 
night 
 
times
 
A 
Why is it hard to understan
G#m 
d?
F#m 
Why is it hard to make demands
E 
A 
When we feel like wish
G#m 
ing

Umagang Kay Ganda

Chords and lyrics for Umagang Kay Ganda by Nyoy Volante

A 
Halik
G 
a na  
A 
pumikit limutin ang pr
G 
oblema
A 
Hihinta
G 
yin ang u
G 
maga
A 
Magpa
D 
hinga, 
 
p
A 
anaginip ang ikaliliga
G 
ya
A 
Daratin
G 
g din  
A 
ang 
 
 
G 
umaga
 
Basta’t  
Bm7 
tayo’y 
 
magk
C#m7 
asama
Bm7 
Laging 
 
mayroong
E 
umagang 
 
 
A 
kay 
 
ganda
 
Pagsikat ng  
Bm 
araw, May dalang l
C#m7 
iwanag
C# 
Sa ating pan
D 
gara
 
p, WooH. ..
 
Haharapin nat
A 
in 
 
 
D 
A 
G 
 
A 
Gumising na (g
D 
umising 
 
na)
A 
Araw ng pag-asa’y na
G 
rito 
 
na
A 
Dumating 
 
d
G 
in, 
 
h
A 
aharapin 
 
nat
D 
in

Tunay Na Tunay

Chords and lyrics for Tunay Na Tunay by Nyoy Volante

 
D
E 
amdamin mo’y kinuk
G#m 
ubli
 
A
F#m 
t tila mayron li
B 
him
 
s
E 
a akin bay nahihiya a
G#m 
t
 
may nai
F#m 
 
sabi
B 
hin
 
Sa
A 
n ay ay
G#m 
nadarama 
 
ito
F#m 
ng
 
n
B 
inanais
 
H
A 
indi mo na k
G#m 
ailangan 
 
it
F#m 
ago’t
 
ip
B 
agkait
 
L
E 
igayng 
 
dinu
G#m 
dukot 
 
mo’y
F#m 
sagad
 
Hanggang langit
B 
 
S
E 
a tuwing nakakasama ka
G#m 
y
 
May kulay a
F#m 
ng mga sandal
B 
i
 
S
A 
ana ay nada
G#m 
rama itong pa
F#m 
glam
B 
bing
 
Ak
A 
oy namay nakahandang ma
G#m 
ghinta
F#m 
 
gil
B 
iw
 
G 
Tunay na tunay, tunay  
D 
na 
 
tunay
 
A
C 
ng damdamin ko sa iyo
D 
 
Pan
G 
iwalaan, wag nang
D 
magduda
 
Pagk
C 
at ito ay totoo
D 
G 
Tunay na tunay,Tunay n
D 
 
tunay
C 
Ang damdamin ko sa iyo
D 
G 
Paniwalaan, wag nang m
D 
agduda
C 
pagkai’t ito ay totoo
D 
 
E 
Lagi kong dinaras
G#m 
al
 
N
F#m 
a sanay aking
B 
makamit
 
T
E 
amis ng yong pagmam
G#m 
ahal
 
Ang t
F#m 
aging 
 
pangi
B 
nip
 
s
A 
ana ay nadarama itong
G#m 
pagla
F#m 
lamb
B 
ing
 
a
A 
ko naman nakahandan
G 
g
 
m
F#m 
aghintay
B 
giliw.

Time Machine

Chords and lyrics for Time Machine by Nyoy Volante

C 
I broke it,
 
F 
didn’t mean to, but I d
G 
id.
 
Am 
I wish that I could take back,
 
Cm 
the morning scented nights.
 
Am 
Now I give up all my life f
D 
or the s
E 
econd time, please tell me.
 
A 
What the heck did I  
F#m 
do?
E 
 
D 
I wish I had a time machine
 
G 
Undo the things I didn’t mean.
 
A 
Oh, how do I apologi
F#m 
ze 
 
to
E 
you
 
D 
I wish I had a time machine
 
G 
I don’t wanna lose y
A 
ou.
 
F 
Turn back time, tur
G 
n back time
 
F 
Turn back time, tur
G 
 
back

Sasayaw Ako

Chords and lyrics for Sasayaw Ako by Nyoy Volante

 
S
Dm 
asayaw ako,sas a
Gm 
bay 
 
sayo
 
s
C 
asayaw katulad ng indak a
Dm 
t
 
N
Dm 
aa-kit ako naaki
Gm 
 
sayo
 
N
C 
adadala ang pusk ko sa  
Dm 
bawat
 
D
Dm 
 
na
Gm 
maawat ang puso
Bb 
‘t
 
damdamin
A 
ko
 
Dm 
PArang 
 
gayu
Gm 
ma na  
Bb 
naakit
A 
sayo
 
a
Dm 
ng 
 
kaga
Gm 
ndan mo  
Am 
na
Bb 
iiba
 
at
Gm 
la
F 
ging 
 
naiis
A 
ip 
 
ka
 
A
Dm 
ng bawat ti
Gm 
tig mo’y uma
Bb 
akit 
 
s
A 
akin
 
at n
Dm 
ag-aa
Gm 
lab ang  
Bb 
apoy 
 
sa
 
d
A 
amdamin
 
k
Dm 
ailan
Gm 
kaya 
 
ki
Am 
ta 
 
mahag
Bb 
kan
 
A
Gm 
ko 
 
b
F 
a ay pagbi
A 
bigyan
 
Dm 
Sayaw,sayaw 
 
ako,sasabay

Panalangin

Chords and lyrics for Panalangin by Nyoy Volante

 
Pana
G 
langin
Em 
ko sa haban
Bm 
g buhay  
Em 
 
Makap
Am 
iling ka makasama k
Bm 
a
 
Yan ang panalan
C 
gin ko  
D 
 
At d
G 
 
papa
Em 
yag ang puso
Bm 
ng ito  
Em 
 
Mawal
Am 
a ka sa ‘king piling
Bm 
 
Mahal ko iy
C 
ong dinggin  
D 
 
Wala
C 
nang iba pang mas mahala
Bm 
ga
Em 
 
Sa tam
Am 
is na dulot
Bm 
ng 
 
pag-ib
C 
ig natin dal’wa  
D 
 
At s
C 
ana nama’y nakikinig k
Bm 
 
 
Em 
 
Kapag aking
Am 
sasabihing
Bm 
minamahal 
 
 
C 
kita 
 
 
D 
 
Panal
G 
angin
Em 
ko sa habang
Bm 
buhay 
 
 
Em 
 
Makapili
Am 
ng ka makasam
Bm 
 
ka
 
Yan ang panalan
C 
gin ko  
D 
 
At di
G 
papa
Em 
yag ang puson
Bm 
g ito  
Em 
 
Maw
Am 
ala ka sa ‘king piling  
Bm 
 
Mahal ko i
C 
yong dinggin  
D 
 
At san
C 
a naman nakikinig ka
Bm 
 
Em 
 
Yan ang aking  
Am 
sasabihin
Bm 
minamahal 
 
 
C 
kitaaaaaa  
D 
Eb 
 
Pan
G# 
alang
Fm 
in ko sa hab
Cm 
ang 
 
buhay
Fm 
 
Makapiling
Bbm 
ka 
 
makasama
Cm 
ka
 
Yan ang panalan
C# 
gin 
 
ko
Eb 
 
At d
G# 
 
pap
Fm 
ayag ang pus
Cm 
ong ito  
Fm 
 
Mawal
Bbm 
a ka sa ‘king pilin
Cm 
g
 
Mahal ko i
C# 
yong 
 
dinggin
Eb 
 
Pan
G# 
alang
Fm 
in ko sa hab
Cm 
ang 
 
buhay
Fm 
 
Makapiling
Bbm 
ka 
 
makasama
Cm 
ka
 
Yan ang panalan
C# 
gin 
 
ko
Eb 
 
At d
G# 
 
pap
Fm 
ayag ang pus
Cm 
ong ito  
Fm 
 
Mawal
Bbm 
a ka sa ‘king pilin
Cm 
g
 
Mahal ko i
C# 
yong 
 
dinggin
Eb 

Nasaan Ka Na

Chords and lyrics for Nasaan Ka Na by Nyoy Volante

 
AM7  
A/B 
A/
G#m 
 
 
C#m7 
(pause) E (pause)
 
Hatinggabi, di mapa
A/B 
kali
 
Di maka
G#m 
tulog, di mak
C#m7 
angiti
 
Bakit ganon, hanggang n
A/B 
gayon
 
Nag-ii
G#m 
sip, 
 
nagta
C#m7 
tanong
 
Sabi mo’y  
F#m 
ako 
 
hanggang
G#m 
muling 
 
magkita
 
Bakit nga
F#m 
yon 
 
nas
G#m 
a piling ng iba
 
Nasa’n ka na, nasa’n ka
A/B 
na
 
`Di ba’t p
G#m 
angako’y 
 
baba
C#m7 
lik 
 
ka
 
Hanggang ngayon nandito
A/B 
pa
 
Naghih
G#m 
intay, 
 
nag
C#m7 
-iisa
 
Nasa’n ka na
B 
E 
 
Alaala mong nasa is
A/B 
ip 
 
ko
 
`Di mawa
G#m 
glit, `di mal
C#m7 
ayo
 
Mga yakap mong walang kasing
A/B 
-diin
 
`Di mani
G#m 
wala, `di ka n
C#m7 
 
akin
 
Sabi mo’y  
F#m 
ako 
 
hanggan
G#m 
g muling magkita
 
Bakit nga
F#m 
yon 
 
nas
G#m 
a piling ng iba
 
C#m7 
`Di ba’t pangak
B 
o mo’y ika’y b
F#m 
abalik
 
Nas
B 
a’
E 
n ka na
 
`Di ba’t p
G#m 
angako’y 
 
babali
C#m7 
 
ka
 
Hanggang ngayon nandito p
A/B 
a
 
Naghih
G#m 
intay, 
 
uma
C#m7 
asa
 
Ako’y mahal mo  
A/B 
pa
 
Nasa’n ka  
G#m 
na, nasaan k
C#m7 
 
na

Nasaan

Chords and lyrics for Nasaan by Nyoy Volante

Intro 
: Amaj7 – F#m7 – Abm7 – C#m7
 
 
F#m7 
– 
 
B-B/Bb
 
Verse 1 
:
 
Amaj7 
Hatingga
B 
bi, ‘di mapakali..
 
‘Di makangi
C#m7 
ti..
 
Amaj7 
Bakit ganun, h
B 
anggang 
 
ngayon..
 
Nagta
C#m7 
tanong..
 
Refrain 
:
 
F#m7 
Sabi mo’y ako hangg
Amaj7 
ang muling magkita..
 
Bakit nga
F#m7 
yon nasa piling n
B 
 
ib
E 
a..
 
Chorus 
:
 
Amaj7 
Nasaan 
 
k
B 
 
na?
B/A 
Nasaan ka na?
 
‘Di ba’t pangako’y babalik  
C#m7 
ka?
 
Hanggang nga
Amaj7 
yon, 
 
nand
B 
ito 
 
 
B/A 
pa..
 
Naghihintay, nag-ii
C#m7 
sa..
 
Nasaan ka  
F#m7 
na?
 
Verse 2 
:
 
Amaj7 
Ala-ala 
 
m
B 
o’y nasa isip ko..
 
‘Di mala
C#m7 
yo..
 
Amaj7 
Mga yakap mong w
B 
alang kasing higpit..
 
‘Di ka na a
C#m7 
kin..
 
Refrain 
:
 
F#m7 
Sabi mo’y ako hangg
Am7 
ang muling magkita..
 
Bakit nga
F#m7 
yon nasa piling n
B 
 
ib
E 
a..
 
Chorus 
:
 
Amaj7 
Nasaan 
 
k
B 
 
na?
B/A 
Nasaan ka na?
 
‘Di ba’t pangako’y babalik  
C#m7 
ka?
 
Hanggang nga
Amaj7 
yon, 
 
nand
B 
ito 
 
 
B/A 
pa..
 
Naghihintay, nag-ii
C#m7 
sa..
 
Nasaan ka  
F#m7 
na?  
Amaj7 
 
B 
Ooohh 
 
Whooooh..
 
Bridge 
:
 
C#m7 
 
B 
Di ba’t pan
F#m 
gako mo ika’y
 
babalik..
 
 
B 
Na – saa
Amaj7 
 
ka
B 
na?
 
Final Chorus 
:
 
B/A 
Di ba’t pangako’y babal
E 
ik 
 
ka?
 
Hanggang  
Amaj7 
ngay
B 
on nandito pa..
 
Naghihintay, um
C#m7 
aasa..
 
Umaasang ma
Amaj7 
hal, ako’y mahal  
B 
mo 
 
pa..
 
Nasaan ka na? Nasaan ka  
C#m7 
na?
 
Ako’y iniwan  
Amaj7 
na..
B 
E