Borcheinu Avinu

Chords and lyrics for Borcheinu Avinu by Shlomo Carlebach

 
Borcheinu avi
Em 
nu 
 
kul
D 
anu 
 
k’e
Em 
chad
 
Kulanu k’
Em 
echad b
D 
‘or 
 
pan
Em 
echa
 
Bor
Am 
cheinu avi
C 
nu 
 
ku
D7 
lanu 
 
k
F 
‘echad
 
Kul
Am 
anu 
 
k’
Em 
echad 
 
b
Am7 
‘or
D 
p
Em 
anecha

Asher Boro

Chords and lyrics for Asher Boro by Shlomo Carlebach

Am 
Asher
Dm 
boro sason vesimcha
 
Am 
Sason 
 
v
Dm 
esimch
Am 
 
hat
E 
on 
 
ve’
Dm 
kallah
 
Am 
Gila rina d
G 
itza
 
G 
Ditza vehedva aha
Am 
vah
 
Am 
Ahava veachva ve’sh
G 
alom
 
G 
Ve’shalom 
 
ve’rei’
Am 
ut

Ana Hashem

Chords and lyrics for Ana Hashem by Shlomo Carlebach

Am 
Ana 
 
ha
Dm 
she
Am 
m ana  
G 
hashem
 
Ki a
Am 
ni
E7 
avd
Am 
echa
 
Am 
Ana 
 
ha
Dm 
she
F 
m ana h
G 
ashem
 
E7 
Ki ani avde
Am 
cha
 
Am 
Ani 
 
avdecha
C 
ben 
 
am
G 
atecha
 
G 
Ani avdecha  
Em 
ben 
 
ama
Am 
techa
 
Am 
Ani 
 
avdecha
C 
ben 
 
am
G 
atecha
 
E7 
Pitachta 
 
lemosei
Am 
rai

Am Yisrael Chai

Chords and lyrics for Am Yisrael Chai by Shlomo Carlebach

Am 
Am Yisroel, Am Yisroel, Am Yisroel
G 
Chai,
 
G 
Am Yisroel, Am Yisroel, Am Yisroel  
Am 
Chai,
 
Am 
Od 
 
A
Em 
vinu
Am 
Cha
Am 
i, 
 
O
Em 
 
Av
Am 
inu 
 
Chai,
 
Am 
Od Avinu, Od Avinu,
G 
Od 
 
Avinu
Am 
Chai

Adir Hu

Chords and lyrics for Adir Hu by Shlomo Carlebach

E 
Adir hu adir hu, yivneh  
Dm 
bayto
F 
bayto 
 
bek
E 
arov (x2)
 
E 
Bimheira Bimhei-  
F 
ra, beyameinu beka
E 
rov.
E 
Bimheira 
 
 
E7 
Bimhei- 
 
 
F 
ra, 
 
beya
Dm 
meinu 
 
 
F 
beka
E 
rov
 
E 
Kel Benei….Kel Benei…be
Dm 
yameinu
F 
bek
E 
arov