Sana Ay Mahalin Mo Rin Ako

[-]

Chords and lyrics for Sana Ay Mahalin Mo Rin Ako by April Boy Regino

 
Kap
C 
ag nakita  
Em 
ka, 
 
 
Dm 
ako’y 
 
nahi
G 
hiya
 
Kap
C 
ag kausap  
Em 
ka, 
 
 
Dm 
ako’y 
 
namu
G 
mula
 
 
F 
Sabi ng puso  
G 
ko 
 
ak
C 
o’y 
 
in-
Em 
lab sa  
Am 
‘yo
 
 
Dm 
Sana ay maha
G 
lin mo rin  
C 
ako.
Em 
Dm 
G 
 
Kap
C 
ag kasama  
Em 
ka, 
 
w
Dm 
ala ng pang
G 
amba
 
Na
C 
is kong sabih
Em 
ing 
 
m
Dm 
inamahal 
 
 
G 
kita
 
F 
Di 
 
sinasad
G 
ya 
 
bigl
C 
ang 
 
na
Em 
sabi
Am 
mo
 
 
Dm 
Sana ay maha
G 
lin mo rin  
C 
ako
Em 
.
Dm 
G 
 
K
C 
ay sarap pa
Em 
la
Dm 
ng 
 
ibigi
G 
 
mo
 
 
C 
Para bang ulap  
Em 
ang 
 
n
Dm 
ilalakara
G 
 
ko
 
 
F 
Simoy ng han
G 
gin na dumadam
C 
pi sa  
Em 
buhok
Am 
mo
 
Nag
Dm 
sasabing 
 
ma
G 
hal mo rin  
C 
ako.
 
 
C 
O bakit  
Em 
ba? 
 
T
Dm 
ayo’y 
 
nagkat
G 
agpo?
 
Wa
C 
la na sanang w
Em 
akas ang pag
Dm 
-ibig 
 
nating
G 
ito
 
Ma
F 
rami mang hadl
G 
ang ang dumat
C 
ing sa i
Em 
sipan
Am 
mo
 
 
Dm 
Sana ay maha
G 
lin mo pa rin ako,
 
 
F 
Simoy ng han
G 
gin na dumadam
C 
pi sa  
Em 
buhok
Am 
mo
 
Nag
Dm 
sasabing 
 
ma
G 
hal mo rin  
C 
ako.
 
 
C 
O bakit  
Em 
ba? 
 
T
Dm 
ayo’y 
 
nagkat
G 
agpo?
 
S
C 
ana’y wala ng w
Em 
akas ang pag
Dm 
-ibig 
 
nating
G 
ito
 
Ma
F 
rami mang hadl
G 
ang ang dumat
C 
ing sa i
Em 
sipan
Am 
mo
 
 
Dm 
Sana ay maha
G 
lin mo pa rin  
C 
ako,
Em 
(
Dm 
wo
G 
oh…)
 
(Maha
G 
lin mo pa rin  
C 
ako) Hanggang wakas
 
(Maha
G 
lin mo pa rin  
C 
ako) Kayrami nang hadlang
 
(Maha
G 
lin mo pa rin  
C 
ako) Wag na sanang magwakas

Comments are closed.