Paglisan

[-]

Chords and lyrics for Paglisan by Color It Red

E 
Kung ang buhay ay isang um
F#m7 
agang 
 
naka
B7 
ngiti
E 
At ikaw ay ang lupang sin
F#m7 
usuyo ng bit
B7 
uin
A 
Di mo man s
G#m7 
ilip ang  
C#m7 
langit, 
 
 
F#m7 
A 
di mo man s
G#m7 
ilip
F#m7 
Ito’y nandirito p
B7 
 
rin.
 
Kung ang  
E 
lahat ay may katap
A 
usan
E 
Itong paglalakbay ay makakar
A 
ating din sa paroroonan
E 
At sa iyong pag
F#m7 
lisan, 
 
an
C#m7 
 
tang
B 
ing pabaon ko
 
E 
Sa pagbuhos ng ulan, sa h
F#m7 
aplos ng  
B7 
hangin
E 
Alaala mo ay n
F#m7 
akaukit 
 
sa
B7 
pisngi 
 
ng
A 
langit
 
(Di man umih
G#m7 
ip ang  
C#m7 
hang
F#7 
in 
 
(
A 
ahh), di  
G#m7 
man 
 
umihip
F#m7 
Ika’y nandirito pa
B7 
rin).

Comments are closed.