Tulad Ng Dati

[-]

Chords and lyrics for Tulad Ng Dati by Dawn

 
Kun
E 
 
ma
B 
y bagyo o kung tag-araw
A 
Sa iyong damdamin
 
E 
Sa
B 
na ay ma
D 
kilala 
 
k
A 
ang muli, tulad ng dati
E 
Ha
B 
lika at  
D 
lumapit 
 
 
A 
kang muli, tulad ng dati
 
Kun
E 
 
ma
B 
y bagyo o kung tag-araw
A 
Sa iyong damdamin
 
E 
Sa
B 
na ay ma
D 
kilala 
 
k
A 
ang muli, tulad ng dati
E 
Ha
B 
lika at  
D 
lumapit 
 
 
A 
kang muli, tulad ng dati

Comments are closed.