Kau Pikir Kaulah Segalanya

[-]

Chords and lyrics for Kau Pikir Kaulah Segalanya by Edane

A E Bm D

 
D 
Aku bukan manusia
 
Bm 
Tapi kau iblis
E 
Kau pikir kaulah segalanya
E 
Tapi bisa kubalas kau lebih gila
 
D 
Tak Mungkin Engkau Datang
 
Bm 
Tapi kau iblis
E 
Kau pikir kaulah segalanya
D 
Membutakan 
 
mata
E 
Tapi bisa kubalas kau lebih edan
 
B 
Kau belum tahu diriku
C 
Ta
B 
pi kau sudah sita waktuku
C 
Ta
B 
ukah kau niat baik diriku
C 
Mu
B 
ngkin kau tak mengerti risau!
B 
Now kau ternyata ingkari
C 
Da
B 
n engkau telah mengkhianati
C 
Ta
B 
pi kau coba tuk tutupi
C 
De
B 
ngan dia kasihmu kau bagi

Comments are closed.