Sigaw Ng Puso

[-]

Chords and lyrics for Sigaw Ng Puso by Father And Sons

C# 
Mahal 
 
tanda
G# 
an 
 
m
F# 
o lahat ng sasab
G# 
ihin 
 
ko..
 
C# 
Naniniwala
G# 
ako
F# 
na tunay ang pag-i
G# 
bg 
 
mo
 
F# 
Huwag lang pans
G# 
inin 
 
 
F# 
ang nasa p
Bb 
alig
 
id mo
 
D#m 
Isipin 
 
mong
G# 
ika’y 
 
minamaha
 
l ko
 
 
C# 
Panga ko sa  
G# 
iyo
F# 
hinding-hindi 
 
magb
G# 
abago
 
C# 
Mahal 
 
iwaksi
G# 
mo
F# 
pangambang 
 
pu
G# 
so 
 
mo
 
F# 
Wala ng maha
G# 
laga 
 
 
F# 
kundi ikaw l
Bb 
amang
 
giliw
 
D#m 
Tanging ikaw  
G# 
lamang ang buhay  
 
ko
 
 
C# 
Kahit ano pa  
G# 
ang nakaraan mo
 
C# 
Walang 
 
s
C#7 
inuman ang ma
F# 
kapagbabago
 
C# 
Tapat ang pagma
G# 
mahal 
 
ko
 
C# 
Kahit ano pa  
G# 
ang sabihin nila
 
C# 
Hindi ito h
C#7 
adlang sa  
F# 
hangarin 
 
ko
 
C# 
Wagas na pag i
G# 
big
 
C# 
Pag-ibig ko s
G# 
 
iy
F# 
o ay ipaglala
G# 
ban 
 
ko
 
C# 
Hindi 
 
mahal
G# 
aga
F# 
na 
 
magdus
G# 
 
ako
 
F# 
Ang tanging pangar
G# 
ap 
 
ko
 
C# 
Ang pag-ibig  
Bb 
mo 
 
gi
 
liw

Comments are closed.