Iniibig Kita

[-]

Chords and lyrics for Iniibig Kita by Roel Cortez

A 
Hindi ko na sana pi
Bm 
nagmasda
D 
n ang iyong gan
A 
da
 
At hindi na rin pi
Bm 
nansin 
 
p
D 
a bawat ngiti mong  
A 
may 
 
gayum
D 
a
 
Dahil sa akala k
E 
o hindi ako
A 
iibig sa iyo
F#m 
D 
Ikaw pala ang a
A 
akit 
 
s
E 
a puso ko
 
A 
Kaya ngayo’y laging gul
Bm 
ong-gul
D 
o ang puso ko’t
A 
isipan
 
Araw gabi ay pan
Bm 
garap 
 
ka
D 
at sa twina’y  
A 
nababalisa
D 
 
Dahil ba ang p
E 
uso ko’y labi
A 
s na umibig sa
F#m 
iyo
D 
Hanggang kailan ma
A 
titiis ilihim  
E 
ang pag-ibig  
A 
ko
A7 
 
D 
Ano ang gaga
E 
win sa  
A 
utos ng damd
F#m 
amin
D 
Para bang han
E 
gin na kay hir
A 
ap 
 
pigilin
A7 
D 
sana’y 
 
una
E 
wain ang pus
A 
ong sa iyo’y ba
F#m 
liw
D 
Nais kong ma
E 
laman mo na i
D 
niibig 
 
ki
A 
ta
 
D 
Nais kong ma
E 
laman mo na i
D 
niibig 
 
ki
A 
ta
 
D 
Nais kong ma
E 
laman mo na i
D 
niibig 
 
ki
A 
ta

Comments are closed.