Sisa

[-]

Chords and lyrics for Sisa by Siakol

F 
isipang binalutan ng puot at ga
C 
lit
 
damdaming si
G 
nugatan ng matinding sakit
C7 
 
sa b
F 
ayang bakuran naghahari ang
C 
dayuhan
Am 
 
sa saril
Dm 
ing dugo nadiligan
G 
 
F 
 
C 
 
G 
 
C7 
 
F 
 
C 
 
Am 
 
Dm 
 
G 
 
F 
 
C 
 
G 
 
C7 
 
F 
 
C 
 
Am 
 
Dm 
 
G 

Comments are closed.