Sa Pagikot Ng Mundo

Chords and lyrics for Sa Pagikot Ng Mundo by Siakol

 
iang
G 
at mo na
Em 
a
C 
ng 
 
telepono
 
at da
D 
rating 
 
a
G 
ko 
 
 
Em 
kahi
C 
t na sumasakit
 
i
D 
tong 
 
ulo
 
ianga
G 
 
m
Em 
o na rin
C 
ang iyong mukha
 
w
D 
ag
G 
kang mabahala hindi ko
Em 
tat
C 
awag
D 
an ang iyong pagkuha
 
Em 
Hindi 
 
ba’
C 
t sabi ko sayong pigilan mo na yan
Em 
ang 
 
pa
C 
g-iisip mo sa walang katuturan
Em 
hindi 
 
ma
C 
alis ng alak at ng pag-iyak
C 
bigya
G 
 
 
D 
mo ng daan ang bago mong tinatahak
 
sari-s
G 
aring 
 
p
Em 
ang
C 
yayar
D 
i pa ang iyong makikita
 
s
G 
ari-
Em 
sar
C 
in
D 
g bagay-bagay pa na masmahalaga
 
n
G 
ga
Em 
yo’y 
 
s
C 
abi
D 
hin mo kung hindi ka pa kuntento
 
mara
G 
mi 
 
 
Em 
pa
C 
ng 
 
mag
D 
aganap dito sa pagikot ng mundo
 
iabo
G 
t mo na  
Em 
sa 
 
ak
C 
in ang baso
 
at ta
D 
tagayin 
 
 
G 
ko 
 
 
Em 
kah
C 
it na sumasakit
 
i
D 
tong 
 
ulo
 
iabo
G 
t mo n
Em 
 
r
C 
in 
 
a
D 
ng gitara at tayoy
 
kakant
G 
 
gab
Em 
i-gabin
C 
 
etlo
D 
w para masaya
 
sari-s
G 
aring 
 
p
Em 
ang
C 
yayar
D 
i pa ang iyong makikita
 
s
G 
ari-
Em 
sar
C 
in
D 
g bagay-bagay pa na masmahalaga
 
n
G 
ga
Em 
yo’y 
 
s
C 
abi
D 
hin mo kung hindi ka pa kuntento
 
mara
G 
mi 
 
 
Em 
pa
C 
ng 
 
mag
D 
aganap dito sa pagikot ng mundo
 
Em 
Hindi 
 
ba’
C 
t sabi ko sayong pigilan mo na yan
Em 
ang 
 
pa
C 
g-iisip mo sa walang katuturan
Em 
hindi 
 
ma
C 
alis ng alak at ng pag-iyak
C 
bigya
G 
 
 
D 
mo ng daan ang bago mong tinatahak
 
sari-s
G 
aring 
 
p
Em 
ang
C 
yayar
D 
i pa ang iyong makikita
 
s
G 
ari-
Em 
sar
C 
in
D 
g bagay-bagay pa na masmahalaga
 
n
G 
ga
Em 
yo’y 
 
s
C 
abi
D 
hin mo kung hindi ka pa kuntento
 
mara
G 
mi 
 
 
Em 
pa
C 
ng 
 
mag
D 
aganap dito sa pagikot ng mundo
D 
sa pagikot ng
G 
mundo Sa pagikot ng mundo